ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΑΡΧΙΚΗΒιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας και ΦύλουΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ελληνικά Περιοδικά & Εφημερίδες

8589, 3221-3229 Αλκυονίδες: Δελτίον της Πανελληνίου Ενώσεως Διανοούμενων Γυναικών. – αρ. φύλλου 9, 1952 /  αρ. φύλλου 1, 1962 / Έτος Α΄, Μάϊος – Ιούνιος 1950 / Έτος Β΄, αρ. φύλλου 14,  Μάϊος – Ιούνιος 1953 / Έτος Β΄, αρ. φύλλου 13,  Ιανουάριος – Φεβρουάριος [1953] /  Έτος Γ΄, αρ. φύλλου 15,  Οκτώβριος – Νοέμβριος 1953 / Έτος Γ΄, αρ. φύλλου 16,  Φεβρουάριος – Μάρτιος 1954 / Έτος Γ΄, αρ. φύλλου 17,  Μάϊος – Ιούνιος 1954 / Έτος Γ΄, αρ. φύλλου 18,  Οκτώβριος – Νοέμβριος 1954 / Έτος Γ΄, αρ. φύλλου 19,  Μάϊος – Ιούνιος 1955 / Έτος Δ΄, αρ. φύλλου 20, Δεκέμβριος 1955

8792 Αυριανή Γυναίκα: Τρία τεύχη του περιοδικού δεμένα σε έναν τόμο. –   Εκδότρια: Έλλη Ρουσοπούλου. – Έτος 3ον, αριθ.5 Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1978.

Η διάπλασις των παίδων: Παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα. Εκδότης και διευθυντής N. Παπαδόπουλος Υδραίος. Πλήρης ο 6ος τόμος με τα 12 τεύχη του 1884, με ξυλογραφίες.

Ελληνίς: Μηνιαίον περιοδικόν του Εθνικού Συμβουλίου των Ελληνίδων Γυναικών. – Εν Αθήναις: εκδ. Ελευθερουδάκης, 1921. – τευχ. 1(1921), 2(1921), 3(1921), 4(1921), 5(1921), 6(1921) 7(1921). Τόμοι: Η΄ (1928)  τευχ. 12, Θ΄ (1929) τευχ. 1, & 6-7, ΙΔ΄ (1934) πλήρης, ΙΕ΄ (1935) πλήρης, ΙΣΤ΄ (1936) αρ. 1▪12 λ. 3,7 ΙΖ΄(1937)αρ.1▪12 λ 11 ΙΗ΄(1938) αρ. 1▪12λ. 3▪11ΙΘ΄(1939) πλήρης, Κ΄ (1940)ΑΡ.1▪12 λ, 1, 4▪11

Η Εργαζόμενη Γυναίκα: Εφημερίς εργαζομένων γυναικών. – Τεύχη: Ιανουάριος 1954, Ιούλιος 1958 & Αύγουστος 1958, έτος 6ον.

8177 Η εφημεριδούλα της θείας Λένας / Διευθύντρια: Αντιγόνη Μεταξά. – 1 (1955).

9542 Εφημερίς των Κυριών: Εβδομαδιαία: Συντασσομένη υπό Κυριών. – Διευθύντρια: Καλλιρρόη Παρρέν. – αρ. τευχ. 1 (1887) – τευχ. 104 (1889). βιβλιοδετημένα σε δύο τόμους, Αρ. Τεύχ.105 (1889) – 144 (1889) βιβλιοδετημένα σ’ έναν τόμο, αρ. τευχ. 192 (1890 ) 193 (1890) 199 (1891) & 200 (1891)

Έρευνα: Μηνιαίο ανθρωπιστικό περιοδικό. Έτος 3ο – Απρίλιος 1929.

Ο Κόσμος της Ελληνίδος: Αρ. 51, έτος Ε΄ Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1958/ Αρ.75, έτος Η΄ Ιανουάριος 1961

Πανελλήνιο: δεκαπενθήμερο εικονογραφημένο περιοδικό: Έτος Α’, αριθμ. 8, 1 Φεβρουαρίου 1914

Ο αγώνας της Γυναίκας: μηνιαίο δελτίο του συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας :  Χρονιά Ι΄, Ιούλιος – Αύγουστος 1935, αριθμ. 193 – 94

Χρονιά Ι΄, Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 1935, αριθμ. 195 – 96

Χρονιά Ι΄, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1935, αριθμ. 197 – 98

Χρονιά Ι΄, Ιανουάριος 1935, αριθμ. 187

Χρονιά ΙΑ΄, Μάϊος 1936, αριθμ. 203

 

Ξενόγλωσσα Περιοδικά & Εφημερίδες

La femme Nouvelle. Τεύχη: Octobre 1948 Decembre 1949 Decembre 1950 Numero d’ ete 1950 Ete 1955.

The Girl’s Own Annual: (London). Τεύχη: 1os τόμος: Vol. III, No 93, October 1881 – Νο 144, September 1882, 2oς τόμος: Vol. X, No 458, October 1888 – Νο 509, September 1889

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία