ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σ1/ΕΛΒΙΒ. Ελληνικά Βιβλία

ΑΒΕ:   2490-11355

 

9104 (1803): Σαπφούς της λεσβίας μέλη, Neapoli, 1803 / Eπιμ. Francisco Mazzarella Pharao. σσ.16+44. Kειμ. αρχ. ελλην. με λατιν. και ιταλ. Mazzarella Pharao [μαζί δεμ.] με Ανακρέοντος Τείου μέλη (Anacreontis Teii odae) Neapoli 1803. Eπιμ. του ίδιου σσ.8+164. Kειμ. αρχ. ελλην. με λατιν. και ιταλ. μετάφραση. Mε 3 χαλκογραφίες, εκ των οποίων οι 2 με προσωπογραφίες του Aνακρέοντος και της Σαπφούς

4056 (1838): Πατρική συμβουλή προς την θυγατέρα μου / Καμπέ, Ιωακείμ  Ερρίκος. – Εν Αθήναις: Εκ της βασιλικής τυπογραφίας.

4052 (1850): Γυναικονομία, ήτοι κόρης και γυναικός βιωτική / Γυνθερου, Λεοντίνη. – Αθήνησι: τύποις Ιωάννου Α. Βακαλοπούλου.

8842 (1851): Εγκυκλοπαίδεια των κορασίων / Φωτίλας, Δ. – Κωνσταντινούπολη. – Περιέχει: Ιερά Ιστορία, Κατήχησις, Ηθική.

8593 (1857): Περί του ιερού μυστηρίου του γάμου / Μαυροκορδάτος, Γεώργιος Α.

4027 (1860): Λόνα Μαριάνα: Διηγήμα / Ρευβωδού, Κ. – Αθήνησι: Τυπ. Π. Σούτσα και Κτενά.

4013 (1866): Η χαρτοπαίκτρια: Μυθιστόρημα / Δεβάρδου, Αιμυλλία. -Τυπ. Λαζ. Δ. Βιλλαρά.

4012 (1874): Στέλλα: Δράμα εις πράξεις πέντε / Αυγερινού, Ελένη Εν Αθήναις: τυπ.Α.Κτενά.

4053 (1874): Εγκόλπιον του γυναικείου φύλου ήτοι οδηγός εις την φυσικήν και ηθικήν ανατροφήν των γυναικών / Δαρβίνου και Ουφελάνδου. – Εν Αθήναις: Tυπ. Ιω. Αγγελοπούλου.

4004 [1879?]: Ελληνίς / Αδάμ, Ιουλιέττα. – Εν Αθήναις.

11355 (1880): Εκθεσις του Διοικητικού Συμβουλίου του υπέρ της Γυναικείας παιδεύσεως Συλλόγου των Κυριών περί των πεπραγμένων από 1 Απριλίου 1878 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1879 – Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστού.

8586 (1883): Περι γάμου: εναίσιμος διατριβή επί διδακτορική αναγορεύσει / Λέων Ιπποκράτης Γ.

4063 (1887): Βιογραφία Ολυμπιάδος της Ηπειρώτιδος / Δημιτσά, Γ. Μαργαρίτα – Εν Αθήναις: Τυπ. «Ο Παλαμήδης».

8037 (1887): Ειρήνη η Αθηναία: Αυτοκράτειρα Ρωμαίων (μετά εισαγωγής περί των πολιτικών συνεπειών της Εικονομαχίας) / Φορόπουλος, Ιωακείμ. – Εν Λειψία: τυπ. Δρουγουλίνου.

4063 (1888): Ασπασία: βίος καλλιτεχνών και έρως εν τη πάλαι Ελλάδι / Χαμερλίγγιος, Ροβέρτος – Κάρολος Βίλμπεργ – Εν Αθήναις.

11333/ 8921 (1891-1894): Πραγμάτεια περί προικός / Πολυγένης, Kωνσταντίνος – (Βραβευθείσα κατά τον Γ’ Σγούτειον διαγωνισμόν). – Τυπ. Γ. Σταυριανού. – 2τ. (A’-B’), 8+399+423 σ.

3616 (1892): Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών / Παρρέν, Καλλιρρόη. – Έτος Ε΄. – Αθήναι.

10749 (1892): Η τέχνη του ζήν / Simon, Gustav.

2897 (1893): Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών / Παρρέν, Καλλιρρόη. – Έτος ΣΤ΄. – Αθήναι.

9546 (1893): Η τέχνη του λαμβάνειν σύζυγον / Μαντεγάζα, Παύλου. – Εν Αθήναις: Καταστήματα Ακροπόλεως Βλ.Γαβριηλίδου.

8838 (1894): Η γυνή και η αποστολή αυτής / Σιμωνίδης, Βλαβιανός. – Αθήνησιν.

7576 (1895): Περί της νομίμου υποχρεώσεως των εκ γάμου ανιόντων και κατιόντων προς αμοιβαίαν διατροφήν / Δεληγεώργης, Δημήτριος. – Εν Αθήναις.

3612 (1901): Αι γυναίκες ως δικηγόροι / Φιλάρετος, Γεώργιος. – Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου Ανέστη Κωνσταντινίδου.

3610 (1902): Η γυνή εν τω Ελληνικώ πολιτισμώ. Τομ. Α΄: Η Ελληνίς εν τη ομηρική εποχή / Γαρδίκας, Γ.Κ. – Εν Αθήναις: Εκ του τυπ. Π.Δ .Σακελλαρίου.

4005 (1902): Συστηματική διδασκαλία κοπτικής κατά το επίσημον πατριαρχικόν πρόγραμμα προς χρήσιν των παρθεναγωγείων / Μοίρα, Μαργαρώ. – Εν Κωνσταντινούπολει.

7596 (1903): Οικιακή Οικονομία / Βαρουξάκη, Αικατερίνη Δ. – Εν Αθήναις: εκδ. Ιωάννης Ν.Σιδέρης.

8831 (1907): Κρίσεις επί των φιλολογικών έργων της Ευγενίας Ζωγράφου. – Αθήναι: Τυπ.Σπ.Κουσουλέβον.

3215 (1910): Κανονισμός του εν Αθήναις Παρθεναγωγείου η Παλλας / Εν Αθήναις: Τυπ. Αντων. Π. Κοκονδίνη.

7578 (1911): Περί του τρόπου και τύπου της συστάσεως προικός κατά το Ρωμαικόν και του νυν κράτους δίκαιον / Αγγελετόπουλος, Π. Α. – Αθήναι.

2900 (1911): Κορνηλία Δ. Ροϊδου: το γένος Ροδοκανάκη / Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. – Εν Αθήναις: Τύπ. Π. Δ. Σακελλαρίου.

3218 (1911): Στοχασμοί περί της ανατροφής των παιδιών μας / Δέλτα, Π. Σ. – Αθήνα: Τυπ. «Εστία».

8594 (1912): Τι πρέπει να ξεύρουν τα κορίτσια μας / Wood-Allen, M. – Κωνσταντινούπολη.

7579 (1913): Νομοθεσία περί εργασίας γυναικών και ανηλίκων: Νόμοι, Βασιλικά Διατάγματα και Εγκύκλιοι / Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. – Εν Αθήναις: εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.

3219 (1913): Για την πατρίδα / Δέλτα, Π. Σ. – Αθήνα: Τυπ. «Εστία».

8798 (1915): Ο χορός του Βοριά, η ομορφιά που σκοτώνει: μονόπραχτα δράματα / Θρύλος, Άλκης.

2957 (1917): Καταστατικόν του πατριωτικού συνδέσμου των Ελληνίδων / Εν Αθήναις: Τυπ. Παρασκευά Λεώνη.

8175 (1916): Ψυχής στεναγμοί / Ταρσούλη, Αθηνά. – Αθήνησι: τυπ. Αδελφών Μπλαζουδάκη.

9082 (1916): Διά τας νεαράς μητέρας ήτοι υγιεινή της βρεφικής και παιδικής ηλικίας / Κοκκολάτος, Νικόλαος. – Eν Αθηναις.

2901 (1917): Καταστατικόν της γυναικείας εκπαιδευτικής ενώσεως: σωματείον ανεγνωρισμένον / Εν Αθήναις: Τυπ. Αθανάσιου Δελληγιάννη.

9474 (1918): Μαρία η Μαγδαληνή / Νικολοπούλου, Σ.- Νέα Υόρκη: Εκδοτικά καταστήματα «Εθνικός Κήρυκας».

9105 (1920): H Kυρία της τιμής: Iστορικόν μυθιστόρημα των ετών της A’ Eλληνικής Δυναστείας / Ασπρέας, Γ. – σσ.236, δεμ., με εικ. εντός κειμ.

9472 (1920): Δημιουργικός Ιστορισμός / Γληνός, Δημήτρης.

6035 (1920): Το πρώτον Γυναικείον Σωματείον εν Ελλάδι – τυπ.Σ.Κ. Βλαστού.

2903 (1920): Γυναικείον Συνέδριον διοργανούμενον από το εν Αθήναις Λύκειον των Ελληνίδων και τα παραρτήματα αυτού.

9462 (1921): Γυναικείος Ανθρωπισμός / Γληνός, Δημήτρης. – Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή. – Αθήνα.

8796 (1921): Η δράσις της γυναικός εις την Λαογραφίαν / Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφέλιμων Βιβλίων.

8174 (1921): Προγράμματα ωρολόγια και αναλυτικά δημοτικών σχολείων αρρένων και θηλέων / Υπ. Δημ. Εκπαιδεύσεως. – Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.

3998 (1921): Τη νύχτα τ’ Αη-Γιάννη κι άλλα δράματα / Καζαντζάκη, Γαλάτεια. – Εν Αθήναις: εκδ.οικ. Ελευθερουδάκης.

9080 (1921): Σωθήτε από τα αφροδίσια πάθη. Συμβολαί δια τους αρρώστους και δια τους υγιείς / Φωτεινός, Γεώργιος Θ. – Eν Αθήναις: Υπουργείον Εσωτερικών.

2913 (1921): Γυναίκα και ψήφος / Νεγροπόντη, Μαρία Μ.

(1922): Λεσβιακοί Ερωτες: Αι Τριβιάδες: Ιατροφιλοσοφική μελέτη.

9077 (1922): Η γυνή, το Σώμα και το Πνεύμα της Γυναικός / Μωυσείδης Μ. – Κωνσταντινούπολη.

2902 [1921]: Πρόγραμμα του υπό την επίτιμον προεδρείαν της Α. Μ. της Βασιλίσσης Α΄ Εθνικού Γυναικείου Συνεδρίου.

7586 (1922): Στο διάβα μου: Ποιήματα / Δίπλα – Μαλάμου, Κλεαρέτη. – Εν Αθήναις: Εκδ.Οικ.Ελευθερουδάκης.

4006 (1923): Η γυναικεία λογοτεχνία στη Σουηδία / Χρυσάφη, Ε.Ι. – Εν Αθήναις: Ελευθερουδάκης.

2894 (1923): Η γυναίκα σκλάβα / Chaughi, René – Αλεξάνδρεια: «Γράμματα».

7587 (1923): Αγγελική / Μαρκέτου, Σταυρούλα Γ.

2913 (1923): Ο αγώνας της γυναίκας / Θεοδωροπούλου, Αύρα Σ. – Αθήναι.

8832 (1924): Η γυνή και ο Κοινωνισμός: Η γυνή εις το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον / Bebel, August. – Εν Αθήναις.

8917 [1924?]: H γυναίκα ως σύζυγος και ως ερωμένη / Στεφάνου, Γρηγόριος – Τυπ. Tαρουσόπουλου.- σσ. 280.

4054 (1924): Η φυσιολογική αμβλύνοια της γυναικός / Μοέβιους, Π.Ι.- Εν Αθήναις: Εκδ.οικ. «Ελευθερουδάκης».

8841 (1924): Κωστής Παλαμάς / Θρύλος, Άλκης. – Αθήναι: εκδ. Αθηνά.

2952 (1924): Τα τραγούδια μου / Ζαμπά, Μαρία – Αθήνα.

3679 [1924-1935?]: Κέντρον Γυναικείας Μορφώσεως [του] Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. – Αθήναι.

3989 (1925): Η γυνή: Υγιεινή του γάμου και της εγγάμου γυναικός / Μωυσείδης, Μ. – Αλεξάνδρεια: εκδ. Κασιγόνης Αγγελος.

8038 (1925): Το δκαιον του γάμου / Αγγελή, Δ. Φιγ. – Ηλιοπούλου, Χρ.Θ.

2924 [1925]: Η μητέρα και το παιδί / Φράγκου Σ., Ζωή.

2911 (1925): Γυναίκα και Πολιτική/ Γαϊτάνου – Γιαννιού, Αθηνά – Αθήνα: [Εταιρία Βιομηχανίας και Εμπορίας Χάρτου].

2898 [1925]: Κριτικές Μελέτες ΙΙΙ / Θρύλος, Άλκης – Αθήναι: Εκδοτικός Οίκος Μ. Σ. Σαριβαξενάκη.

2899 (1925):Η Αττική μέλισσα ήτοι αι παιδαγωγικαί κα ιηθικαί ιδέαι του Ξενοφώντος εις την Κύρου παιδείαν / Λόντου – Δημητρακοπούλου, Ευφροσύνη – Αθήναι: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Ψωμά.

9078 (1926 ): Η γυνή δια μέσου των αιώνων και η σύγχρονος / Γραφάκος, Κ.- Τρίκαλα.

9454 [1926]: Η κόρη του Εωσφόρου: Ελληνικόν Ιστορικόν Μυθιστόρημα της Παπικής Ρώμης /.Βεκιαρέλλη, Β. Ε. – Αθήναι: Εκδ. οίκος Χαραυγή.

9460 (1926): Τα Κομμένα Μαλλιά / Συναδινού, Θ.Ν.  (Διάλεξη που έγινε στην αίθουσα του Παρνασσού στις 12/4/1926. – Αθήνα: Εκδ. καταστήματα «Ακροπόλεως».

9113 (1926): Η υγιεινή της γυναικείας καλλονής και η επιστήμη της ωραιότητος / Πασχαλίδης, Δ. – Aλεξάνδρεια, σσ.96. με συνταγές ομορφιάς, συμβουλές, διατροφή. Aπό τα πρώτα ελληνικά βιβλία για τη γυναικεία ομορφιά (κυρίως μεταφράσεις γαλλικών).

8585 (1927): Γάμος και γαμήλια σύμβολα παρά τοις αλβανοφώνεις της Σαλαμίνος / Φουρίκης Πέτρος Α.

8840/8039 (1927): Η δεκάτη τρίτη ώρα / Άλκης Θρύλος.

3602 (1927): Υγιεινή της εγκύου, της επιτόκου, της λεχωνίδος και της γαλουχούσης / Μωυσείδης, Μ.- Αλεξάνδρεια: Εκδ. οικ. Α.Κασιγόνη.

4014 [1928?]: Η γυνή και ο Ερως / Bourgas, Michel. – Εκδ. «Νείλου».

7597 [1928]: Αι Γυναίκες / Γαβριηλίδου, Βλασ. – (Αφιέρ. στο Μηνιαίον Περιοδικόν Ερευνα, Έτος Δεύτερον). – Αθήναι: Εκδ.Α.Κασιγόνη.

4015 (1928): Ποιήματα / Ντε Νοαιγ, Κοντέσσα. – Αθήναι.

2490 [1929?]: Ιστορική και κοινωνική επισκόπησις της Πορνείας (από διεθνούς και Ελληνικής απόψεως) / Δρακουλίδης, Ν.Ν. – Γεωρ.Καλέργ.

7598 [1929?]: Μυστήρια της Κεφαλονιάς: Οικογενειακά / Λασκαράτος, Ανδρέας. – Αφιερ.στο περιοδ.Ερευνα, έτος τρίτον, Αθήναι, Αλεξάνδρεια: Εκδ. Α.Κασιγόνη.

10387 (1929): Η θέση της γυναίκας στη γυμναστική / Παυλίνη, Κατίνας Ευαγγ.

8795 [1930?] Οδηγός της οικοδεσποίνης / Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. – 6η έκδ.

9455 (1930): Φωνές εντόμου: Ποιήματα / Ηβη Κούγια (Μελισσάνθη). – Αθήνα: τυπ.Λ.Θ.Λαμπροπούλου.  

6580 [1930]: Έρως και αυτοκτονίαι: Η δύναμις του γεννητικού ενστίκτου / Στεφάνου, Γρ.- Αθήναι,Γ.Ι.Βασιλείου.

4062 [1930]: Γυναίκα – Πόλεμος: Αγωγή – Δύναμη / Έμερσον, Ραλφ.- Αθήναι: εκδ. Γεωργ. Παπαδημητρίου.

2958 (1930): Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο προστασίας μητρότητος και παιδικών ηλικιών / Εν Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου.

9457 (1931-1935): Οι σφυγμοί της σιγής μου / Μπούμη, Ρίτα Ν. – Πειραιάς: Τυπ. Βαρβαρέσου.

8791 [1932]: Από τη ζωή των παιδιών / Φράγκου, Ζωή. – Από το ημερολόγιο Μεγάλης Ελλάδος του Δροσίνη.

8178 (1932): Γυναικεία λόγια / Ράλλη, Μ. – Τυπ. Πυρσού.

4000 (1932): Η Ξεπάρθενη / Νάκου, Λιλίκα. – Αθήναι: Εκδ. οικ. «Τα χρονικά».

8043 (1932): Περι γάμου και οικογένειας / Ανδριανάκου, Ε. – Κωνσταντινούπολη.

3599 (1932): Τρείς Γυναίκες / Νικβα, Ντόλη. – Αθήναι: Εκδ. Φλάμμα.

7601 (1932): Φωτεινές Ώρες / Ιακωβίδη, Λιλή. – Αθήνα.

2945 (1932): Τρελαντώνης / Δέλτα, Π. Σ. – Αθήναι: Τυπ. «Εστία».

9464 (1933): Διά την Ελληνίδα / Λούρος, Κων/νος. – Εν Αθήναις: Τυπογραφικά καταστήματα «ΘΕΜΙΣ».

8287 (1933): Αι Ηρωίδες της Ελληνικής Επαναστάσεως / Αλιμπέρτη, Σωτηρία. – Αθήναι: τυπ. Στεφ.Ταρουσόπουλου.

2910 (1933): Παραμύθι χωρίς όνομα / Δέλτα, Π. Σ. – Αθήναι: Τυπ. «Εστία».

9076 (1934): Η γυναίκα στη γυμναστική και στα σπόρ / Κουφέλλης, Ν. – Μυτιλήνη.

3600 (1934): Αρσινόη Γρ. Παπαδοπούλου: Ο βίος και το έργον της. – Αθήναι: Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

9110 [1934]: Ολγα, Η Βασίλισσα των Ελλήνων 22 Αυγούστου 1851- 19 Ιουνίου 1926 / Kαρόλου, Ιουλία.- Τυπ. «Eστία».- σσ.406, δεμ. με 37 ολοσέλιδες φωτογρ. εκτός κειμ. με την υπογρ. της συγγραφέως. – O τόμος περιέχει και μία ανθολογία επιγραμμάτων.

2935 (1934): Εποχές / Ειρήνη η Αθηναία – Αθήνα: Εκδόσεις «Φλάμμα».

2949 (1934): Αρμονίες / Μακρή, Μαρία – Αθήνα: Τα Χρονικά.

(1934-1935): Mελέτες μαγειρικής και χημείας / Χαροκόπειον Διδασκαλείον Oικοκυρικής. Tάξις Γ’. – Λιθόγραφο, σ. 225, δεμ.

8834 (1935): Η φλεγόμενη βάτος / Μελισσάνθη. – Αθήνα.

8793 (1935): Η γυμναστική των θηλέων / Μανάου, Αφροδίτη.

3674 [1935?]: Οι διανοούμενοι Ελληνες και Ελληνίδες και το Ευαγγέλιον / Τιμόθεος Αναστάσιος , Μητροπολίτης. – Πειραιάς.

3678 (1935): Το πρόβλημα της συνεκπαιδεύσεως εξ απόψεως Ελληνικής Χριστιανικής / Εξαρχος, Βασίλειος. – Εν Αθήναις.

2907 (1935): Η μουσική λαογραφία στην Ελλάδα: δοκίμιο / Μερλιέ, Μέλπω – [Αθήνα]: Βιβλιοπωλείο Ι. Ν. Σιδέρη.

7602 (1936): Η νύχτα πέρασε / Σιδερίδου, Αδελαϊδα. – Εν Αθήναις: τυπ. Α.Β. Πασχα.

8843 (1937): Μελέτη Ιστορίας του δικαίου περί του γάμου: Συμβολή εις την μελέτην του γάμου κατά την Εκλογήν των Ισαύρων / Μπόσδας, Δ.

2956 (1937): Καταστατικόν του Λυκείου Ελληνίδων:ανεγνωρισμένου σωματείου / Εν Αθήναις.

2906 (1937): Η γυναίκα στα δημοτικά μας τραγούδια / Μαγιάκου, Αθανασία Π. – Αθήναι: Τυπ. «Πυρσού» Α. Ε.

2912 (1938): Σιωπηλά / Ειρήνη η Αθηναία – Αθήναι.

8835 (1938): Ο γυρισμός του ασώτου / Μελισσάνθη. – 2η έκδ.- Αθήνα: Εκδ. Λ.Αντωνόπουλου.

2961 (1938): Άλλοτε κι’αλλού  / Βέρα, Γιάννα – Αθήνα: Έκδοση «Κύκλου».

3680 (1939): Βάγνερ, Μπερλιόζ / Μπουκουβάλα-Αναγνώστου, Ιωάννα. – Αθήναις: Βιβλ. Ιωαν. Ν. Σιδέρη.

9108 [1939]: Δώδεκα μορφές του 21: Bιογραφίες / Σκανδάμης, Α. – 1η εκδ. – σσ. 187, με χρωμολιθογρ. εξωφ. και εικ. εντός κειμ.

8034 (1939): Η συνήθεια και το πάθος: Λόγος εκφωνηθείς τη 26η Φεβρουαρίου 1939 / Αραμπατζόγλου, Γεννάδιος. – Εν Ισταμπούλ.

8286 (1939): Λογοδοσία των πεπραγμένων υπό του Εθνικού Συμβουλίου των Ελληνίδων – Αθήναι: Τυπ. Αδελφών Θ. Ζάκα.

2929 (1939): Λυρισμοί / Πλακωτάρη, Αλεξάνδρα – Αθήνα.

9111 (1940): Αστικός Κώδιξ και Εκκλησία – το Δίκαιον του γάμου / Παναγιωτάκος, Π.Ι. – σσ.210.

2896 (1940): Η γυνή εν τη βίβλω / Μπρατσιώτης, Παναγιώτης Ι. – Εν Αθήναις.

8587 (1940): Η σύνταξις των μελλονύμφων /  Παπαδόπουλος Νικόλαος Π. πρωτοπρεσβύτερος.

2951 (1940): Μικρές και μεγάλες αιτίες: διηγήματα / Γαλανού Μιχ., Ειρήνη – Αθήναι: Τυπ. «Πυρσού» Α.Ε.

2942 [1940]: Κορυδαλοί / Πατρικίου Ιακωβίδη, Λίλη –Αθήνα: Εκδότης «Αετος».

4059 (1943): Αν κυβερνούσαν οι γυναίκες / Παλαιολόγος, Π. – Αθήνα: εκδ.Κνωσσού.

2893 (1943): Κόντρα στον άνεμο: μυθιστόρημα / Γαλανού, Ειρήνη Μιχ. – Αθήνα: «Αετός».

2892 (1944): Δεμένα φτερά / Χατζηνάκου, Μαρία – Αθήνα: «Λόγος».

8036 (1944): Η γυναίκα που κυβερνά την Ελλάδα / Ευσταθόπουλος, Δημήτριος.

7577 (1944): Γύρω από το πρόβλημα της εργαζόμενης γυναίκας / Βογόπουλος, Διον. – Αθήνα.

4008 (1944): Πρίν και μετά το γάμο / Γύρας, Νικ.

8922 (1945): Γάμος και οικογένεια, Στηρίγματα της κοινωνίας / Μ’εξης, Α.Π. – Σταμπούλ.

3996 [1945]: Για μια ζουγραφιά και για ένα σκύλο / Ράλλη, Μαρία.- Αθήνα: Εκδ. Ικαρος.

      8801 [1945?]: Η γυναίκα στη δημοκρατία. – Έκδοση Ενώσεων Δημοκρατών Μεταξουργείου.

3616 (1946): Η Γυναικεία ψήφος / Κουτσοχέρας, Π. Ι. – Αθήναι: Αετός Α.Ε.

8982 (1946): Λεύκωμα / Σύλλογος Ζαππίδων. – Αθήναι.

7585 (1946): Πριγκήπισσα Φρειδερίκη: Η ζωή και η Εθνική της δράσις / Σκανδάμη Ανδρέα. – Αθήναι: Τυπ. «Πυρσού».

2925 [1946]: Αλυσίδες / Χατζηνάκου, Μαρία – Οι φίλοι του βιβλίου.

2926 (1946): Αριάδνη: πόνοι αγάπηςκαι θρύλοι της Ανατολής / Πετράκη, Αντιγόνη – Αθήνα: «Γλαύκα».

2940 (1946): Ο εθνικός ευεργέτης Κωνσταντίνος Σισμανόγλου / Θεοδωροπούλου – Λιβαδά, Βαρβάρα – Αθήναι.

2936 [1947]: Το βιβλίο της χαράς / Σαράντη, Γαλάτεια – [Αθήνα]: Εκδόσεις «Άλφα» Ι. Μ. Σκαζίκη.

2953 (1948): Η εργαζόμενη γυναίκα και ο μισθός της / Αμερικάνος, Σταμάτης Δ. –  Αθήναι: Έκδοσις Εφημ. «Δικηγορικός Αγών».

8176 [1949?]:  Madame Curie: Βιογραφία/Κιουρί, Εύα. – Εκδ. Καραβάκου.

7595 (1949): Βίος της Αγίας Πρωτομάρτυρος και Ισαποστόλου Θέκλης. – Από το μηνιαίον Θρησκευτικόν περιοδικόν Πηγή Ορθοδοξίας, τόμος 6, τευχ.12. – Αθήναι.

2895 (1949): Η γυναικεία ψήφος / Μουτζουρίδου – Χαιροπούλου, Μαρία – Αθήναι

8844 [1949]: Η γυναίκα και τα σπορ / Μπεναρδής, Στ.

4061 (1949): Η θέσις της γυναικός εν τη κοινωνία καθ’ όλην την διαδρομήν των αιώνων και αι διακριθείσαι Ελληνίδες από της αρχαιότητος μέχρι σήμερον / Δημόπουλος, Π.Ν. – Αθήναι.

7591 (1949): Ιστορία παλιά και νέα: Αφήγημα / Τζωρτζάκη, Φωτεινή. – Αθήνα.

10280 (1949): ΦΕΜΙΝΑ / Νικολαϊδη, Φιλ. Λ.

7573 (1950): Η εποχή του ύπνου και της αγρύπνιας / Μελισσάνθη.

10279 (1950): Ελληνίδες: Β΄παγκόσμιος πόλεμος 1940-1944 /  Ζητρίδου Πιπίτσα Χ.

2938 (1950): Στο δρόμο των αγγέλων / Γκρίτση – Μίλλιεξ, Τατιάνα – Αθήνα.

2946 (1950): Ο άνθρωπος του μέλλοντος / Λαμπίρη, Ηώ – Σταμπούλ: Τυπ. Αδελφών Τσιτούρη.

4060 (1951): Ελληνίδες Ποιήτριες 1857- 1940 / Ταρσούλη, Αθηνά. – Αθήναι.

(1952): Η Ανατολή / Παπαδημητρίου, Έλλη – Αθήνα.

2943 (1952): Τραγούδια στα παιδιά μου / Καρανικόλα, Λίλα – [χ.τ.]: Μαυρίδης.

10278 (1952): Η γυναίκα, γενετήσιος αγωγή, μακροζωϊα/ Νασουφη Αναστ. Ι.

8797 (1953): Αικατερίνη Βερώνη.

8035 (1953): Η αρετή του κοριτσιού / Παπαγεωργίου, Γ. Εράλδυ-Τρίκκη. – Τυπ. Ελευθέρα γνώμη.

4010 (1953): Ναυσικά / Νάκου, Λιλίκα.

3220 (1953): Ιωάννης Ερρίκος Πεσταλότσης: η ζωή και το έργον του / Παλαιολόγος, Γεώργιος Ν. – Εν Αθήναις.

3609 (1953): Για σας μητέρες / Παλαιολόγου-Πετρωνδα, Ευγ.

8595 [1954]: Το δάσος / Βακαλό, Ε. – Εκδ. Καραβία, Α.

9109 (1955): Η ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως / Ξένος, Στεφ. (Λογοτεχνική απόδοσις και ιστορική προσαρμογή Mιχ. Xαννούση). – Εκδ. «Pομάντσου», δεμ., με τα χρωμολιθογρ. εξωφ. και εικ. εντός κειμ.

3608 (1955): Ιωσηφίνα Βοναπάρτη: βιογραφία / Ουίλσον, Μάκνειρ. – Αθήναι: Εκδ.Τέχνη.

9114 (1955): Κύπρος / Tαρσούλη, Αθηνά.- εκδ. «Άλφα» I. Σκαζίκη. – Mόνο ο 1ος τόμος, σσ. 490, σχ.4ο, δεμ. με χρωματ. εικόνες εκτός κειμ. και σχέδια της Tαρσούλη εντός κειμ.

10901/10902 (1955): Πώς να μάθωμε γράμματα σ΄όσους δεν ξέρουν / Λαζαρίδη, Κώστα Π.

2891 (1955): Τρία πρόσωπα / Ιατρίδη, Ιουλία – Αθήνα: Εταιρεία Διαδόσεως Ελληνικού Βιβλίου.

7750 (1956): Ο Πλατερό κι εγώ / Χιμένεθ, Χουαν Ραμόν. – Αθήνα: Δίφρος.

8584 [1956?]:  Απάνθισμα για τον έρωτα / υπό Γορτυνίου Δημόκριτου.

3607 (1957): Κλεοπάτρα / Αννίνου-Καβαλλιεράτου, Δέσπω.

6034 (1958): Σύλλογος Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως: καταστατικόν. – Αθήναι.

2947 (1958): Δώδεκα παραλλαγές στο «Γιοφύρι της Άρτας» / Αιλιανού, Έφη Κ. – Αθήνα: Αετός.

9081 (1958): Ψυχολογία και ζωή, από τα ψυχολογικά προβλήματα του κοριτσιού:Tο κορίτσι και η κοινωνία / Ασπιώτης. – Αθήναι.

9470 (1959): Για τη Μάνα: εκλεκτές σελίδες γραμμένες από τα παιδιά της, όλου του κόσμου / Μαγδαληνή Κ. Τσάκωνα. – Αθήνα: εκδ. Μάρη, τυπογρ. Σπ. Φωτίδη.

3601 (1959): Ιουλία Α. Κοζώνη 1897-1958 / Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών και Δεσποινίδων. – Ναύπακτος.

4002 (1959): Τα στέφανα του γάμου / Κατσίπη, Φιλ. – Αθήνα: Μαυρίδης.

3216 (1959): Από την ζωήν και το έργον της αδελφής Ελένης Βασιλοπούλου / Αθήναι.

8833 (1961): Αι εκπληκτικαί αποκαλύψεις επί της Αρχαίας Ελλάδος της Ελένης Πέτροβνας Μπλαβάτσκης / Χάλας, Αντώνιος Φ. – Αθήναι.

9456 (1963): Σχέσεις Οικογενειακού Δικαίου εις την Νήσον Κάλυμνον, του Α’ μ.Χ. Αιώνα / Μπαμπάκου, Αντωνίου Μ. – Αθήνα.

4055 (1964): Εξέχουσαι Ελληνίδες. Γυναίκες δια μέσου των αιώνων (Μελέται βιογραφικαί Ιστορικαί) / Γκισδαβίδης, Απόστολος. – Θεσσαλονίκη: τυπ. Στ.Ν. Γεωργιάδη.

2928 [1964]: Γραφή Β΄ /  Αραβαντινού, Μαντώ – Εκδόσεις «Πάλι».

2908 (1965): Ελισάβετ Μούτζα – Μαρτινέγκου / Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. – Αθήναι.

2937 [1967]: Μια Ελληνίδα στον πόλεμο του Βιετ ναμ / Στεφανοπούλου, Αλεξάνδρα – [Αθήναι]: Εκδόσεις Κ. Κακουλίδη.

4009 [1968]: Ερευνα του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων γύρω από την δομή και τα προβλήματα των Σωματείων Μελών του. (Πορίσματα έρευνας που παρουσίασε η Κ.Λαμπίρη-Δημάκη κατά την μηνιαίαν συγκέντρωσιν του Ε.Σ.Ε την 12ην Μαρτίου 1968).

2934 (1968): Ομήρου απόηχο / Διοματάρη, Ουράνα – Αθήνα.

2930 (1969): Η θάλασσα / Ταρσούλη, Αθηνά – Αθήνα

3682 [1971?]: Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου δια το έτος 1970 [του] υπο την υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης Συλλόγου Κυριών υπέρ της Γυναικείας Παιδεύσεως (Σωματείον ιδρυθέν τω 1872).

9471 (1971): Κάστρα και πολιτείες του Μοριά / Ταρσούλη , Αθηνά. – Εκδ. Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως.

9473 (1971): Έθνος και γλώσσα / Γληνός, Δημήτρης.

2927 (1971): Γραφή, Γ΄ / Αραβαντινού, Μαντώ – Παρίσι.

9079 (1973): Στοιχεία Ιστορίας της μαιευτικής και γυναικολογίας / Λούρος, Νικόλαος Κ. – Εκδ. Γρηγόριος Κ. Παρισιανός.

2950 (1973): Γυμνά Πέλματα / Βότση, Όλγα – Εκδόσεις «Βάκων».

9465 (1975): Η Γυναίκα στη ζωή και στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη / Σταματίου, Γιώργος – Αθήνα.

2941 (1975): Μετα – γραφή ή εμπειρία συνόρων / Αραβαντινού, Μαντώ – Αθήνα.

2955 (1978): Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί / Στράτου Ν., Δόρα – Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

2931 (1981): Μαρία Ρουσσιά: η Κύπρια πεζογράφος / Παλαιολόγου – Πέτρωνδα, Ευγενία – Λευκωσία.

3217 (1982): Πηνελόπη Στεφ. Δέλτα, η «πρώτη» της παιδικής λογοτεχνίας / Παπαδάκη, Ν. Α. – Αθήνα – (ανάτυπο από το περιοδικό «Νέα Εστία»).

2960 (1987): Σύλλογος Ζάππιδων: πενήντα χρόνια / Αθήναι.

9107 (1989): Ημερολόγιο 1989 του Λυκείου Eλληνίδων. Στην αγγλική γλώσσα.  Kυκλοφόρησε σε 300 αντίτυπα για την Eλλάδα και σε 1000 αντίτυπα για την Aγγλία. Mε πολλές εικ. χαρακτικών με παραστάσεις ελληνικών χορών, με 4 χρωματ. λιθογραφίες και 32 φωτογρ. με φιγούρες χορού.

9112 (1989): Άγρυπνη Αυγή: Ποιήματα / Τσάτσου, Ιωάννα. – «Eκδόσεις των Φίλων». – σσ.86, με εικονογράφηση Γ. Mόραλη.

2948 [19–]: Άννα θα σε πάρω…: δράμα κοινωνικόν σύγχρονον εις πράξεις τρεις / Λόντου – Δημητρακοπούλου, Ευφροσύνη – Αθήναι: Εκδοτικός Οίκος «Ελικών».

2981 [19–]: Η γυναίκα στο βασίλειο της / Μαστρογιαννοπούλου, Σταματία Δ. – Αθήναι: Έκδοσις Αδελφότητος «Ευσέβεια».

2915 [19–]: Η θέση του φεμινισμού στην Ελλάδα / Σβώλου, Μαρία – Αθήνα: Τυπ. Π. Γ. Μακρή & Σία.

2954 [19–]:  Η Κασσιανή: μονογραφία / Λόντου – Δημητρακοπούλου, Ευφροσύνη – Αθήναι.

2939 [19–]: Το βιβλίο της γυναίκας / Σαμαρόπουλος, Γεώργιος.

2932 [19–]: Εικόνες σύγχρονου ελληνικού βίου / Ανθέου – Εν Αθήναις: Τυπ. «Ερμής».

2933 [19–]: Σκλάβοι : προδότης ή προδομένος /  Κοτσέτσου, Λούλα Δ. – Αθήναι: Εκδοτικός Οίκος Ν. Αλικιώτη

9084 [19–]: Κίτρινες φλόγες / Μυρτιώτισσα με πρόλογο Κ. Παλαμά. – Eκδ Εστίας.

3597 [19–]: Επιστολές Πορτογαλίδας Μοναχής / Εκδ. Γκοβόστη.

3614 [19–]: Έρως – Γάμος / Κατσιγρά, Αννα. – Αθήναι.

7580 [19–]: Θεοτόκη Ισαβέλλα: Η μεγάλη εμπνεύστρια / Γιαννοπούλου, Μαριέττα. – Αθήνα: Βιβλ. «Εστίας».

7600 [19–]: Κλεοπάτρα / Αμπελάς, Τιμολέων. – Εν Αθήναις: εκδ. Άγκυρα.

4011 [19–]: Το καλοκαίρι πέρασε / Σταύρου, Τατιάνα.- Αθήνα: Γλάρος.

8592 [19–]: «ΑΥΞΑ» Πεντακόσια χρόνια από την Αλωση της Τραπεζούντας / Δαλμάτη, Μαργαρίτα.

8790 [19–]: Αι γυναίκες εις την λαογραφίαν: η λαική ποιήτρια, η παραμυθού, η μάγισσα / Κυριακίδης, Στ. – Βιβλιοπ. Ιωάν.Σιδέρη.

3994/8040 [19–]: Ο Καπετάν-Μοναχός / Ταρσούλη, Αθηνά.- Εκδ. Δημητράκου.

7574 [19–]: Μαντώ Μαυρογένους: η ηρωική κόρη της Μυκόνου / Ταρσούλη, Αθηνά. – [Φλώρος].

3994/8040 [19–]: Ο Καπετάν-Μοναχός / Ταρσούλη, Αθηνά.- Εκδ. Δημητράκου.

8923 [19–]: Γυναίκες του έρωτος: η ζωή των ωραιοτέρων γυναικών των αιώνων σε διηγήματα (Λαίς, Kλεοπάτρα, Θεοδώρα, Σαλώμη, Λήδα, Φρύνη, Λουκρητία Bοργία, Hρώ) / Σκουτερόπουλος, Γρηγόρης. – 160 σ.(με χρωμολιθογρ. Εξωφ.).

9083 [19–]: Ορε, Η καλή νοικοκυρά κανονισμός οίκου Ορε / Εργαστήρια ελευθέρων σπουδών. – Έτος ιδρύσεως 1926.

4057 [19–]: Ζωή ενός έτους: Επιστολαί Αθηναίας προς Παρισινήν 1896-1897 / Παρρέν, Καλλιρρόη. – Αθήναι: τυπ. Παρασκευά Λεώνη

8799 [19–]: Φρουρός της υγείας / Πανελλήνιος Υγειονολογική, Παιδαγωγική, Κοινωνιολογική Επιθεώρησις – Τόμος Α΄.

2959 [19–]: Πάτμος / Ξηραδάκη Κούλα.

2944 [19–]: Αντιδράσεις / Καλλιγά, Αργυρώ – Αθήνα.

3596 [χ.χ.]: [Παληές Επιστολές Γυναικών] «Σοφία προς Ανηψιάν της Ελένην…»

3603 [χ.χ.]: Αγάπη που τυφλώνει / Λαμπάκη, Αναστασία. – Αθήναι.

7582 [χ.χ.]: Αυτοβιογραφία της Διασήμου, Διεθνούς Φήμης, Πρωταγωνιστρίας της όπερας Μόσχας, Ευρώπης, Αιγύπτου, Ελλάδος και Αμερικής, Μαρίκας Παλαίστη.. – τυπ. Τάσου Νικολαϊδη.

7593 [χ.χ.]: Βίος και Πολιτεία της Οσίας Φιλοθέης της Αθηναίας. – Αθήναι: Εκκλησιαστική βιβλιοθήκη «Αγκυρας».

3598 [χ.χ.]: Ερωτικά γράμματα: Αι ωραιότεραι γυναικείαι επιστολαί: συλλογή της κυρίας Μπέρτας Ντάνζεν / Σεράο, Ματθίλδη. – Eν Αθήναις: τυπ. Αγκύρας.

3611 [χ.χ.]: Η γυνή εν τη δημιουργία. – Τυπ. Π. Α. Πετράκου.

8173 [1952]: Πώς βλέπω τον κόσμο / Einstein, Albert.- Εκδ. Μάρη.

8588 [χ.χ.]: Τα απόκρυφα του γάμου. – Εν Αθήναις: εκδ. Αριστοφάνης Παπαδημητρίου.

3604 [χ.χ.]: Τα Μυστήρια των Χαρεμιών / (Λειλά Χανούμ).

8794 [χ.χ.]: Τι πρέπει να ξεύρει κάθε κορίτσι / Γουντ Αλλεν, Μαίρη.

8916 [χ.χ.]: Η Μαρία ο Γιάννης και ο Καπιταλισμός.

7594 [χ.χ.]: Παγίδες, απάτες και εκβιασμοί γύρω από το γάμο /  Πισσάνος, Αντώνιος.

9463 [χ.χ.]:  Άρθρα 1942-1943 /  Γληνός, Δημήτρης.

10388 [χ.χ.]:  Εικοσιπενταετηρίς του Λυκείου των Ελληνίδων 1911-1936 , Πεντηκονταετηρίς της δράσεως της ιδρύτριας και προέδρου αυτού Καλλιρρόης Παρρέν 1886-1936. 

2904 [χ.χ.]: Ανώτερον Παρθεναγωγείον και γυμνάσιον του εκπαιδευτικού τμήματος της Ενώσεως των Ελληνίδων.

2909 [χ.χ.]: Τα ταξείδια μου: Σουηδία / Παρρέν, Καλλιρόη Ι. –Τόμος Α΄-  Αθήναι.

[χ.χ.]: Λουτρά (υπό υγιεινήν άποψιν).- Στο περιοδ. Βιβλιοθήκη της Γυναικός Οικογενειακόν Περιοδικόν.- Εν Αθήναις, εν τω Γραφείω της Φιλοκάλου Πηνελόπης: Εκδόται Αλεξ.Ι.Γεωργιάδης & Α.Αλεξιάδης.

 

 

ΞΒΙΒ . Ξενόγλωσσα βιβλία

ABE:3615-10390

 

(1784): Letters During Her Travels in Europe, Asia and Africa / Montague Wortley.- σσ.12+308, σχ.12ο, βιβλιοδ. εποχής. Στην αγγλική γλώσσα. (H συγγρ. ήταν σύζυγος του Άγγλου πρεσβευτή στην Kωνσταντινούπολη το 1716 και το όνομά της αναφέρεται στο βιβλίο με τα αρχικά του ονόματός της). – Paris.

8283/8284 (1872): La femme Grecque: Etude de la vie Antique / Bader, Clarisse. – Paris: Librairie Academique (δύο τόμοι).

8833 (1897):  Letttres de madame de Laplace a Elisa Napoleon, Princeesse de Lucques et de Piombino / Marmottan, Paul. – Paris.

10389 (1909): Figures Byzantine. Deuxième sèrie / Diehl, Charles.

9577 (1910): La misere sociale de femme: D’apres les ecrivains et les artistes du XVIIe au XXe siecle. (Εξαιρετικά σπάνιο ντοκουμέντο που εκδόθηκε το 1910 στο Παρίσι, σε 250 αριθμημένα αντίτυπα και περιέχει εξαίσια έγχρωμα χαρακτικά).

10390 (1912): Figures Byzantine. Première sèrie / Diehl, Charles.

8789 (1912): Des enfantes naturels / Stamatiades, Lazare.

9106 (1919): Tanzerinnen / Nikolaus, Paul.

4003 (1926): The Athenian women = Οι Αθηναίες / Cram Cook, George.- Athens: εκδ. H.F.Kauffman.

3683 (1933): La femme Grecque.- Athenes: Editions de la Direction de la Presse au Ministere des Affaires Etrangeres.

  (1951): Effeu lgle es / Prasa Roses, Elisabeth.

8046 (1951): Roses Effeuillees: Poemes Lyriques / Psara, Elisabeth. – Alexandrie: Imprimerie du Commerce.

4058 (1952): Le role des femmes et des la terre: Das quelques pratiques magiques / Petropoulos, Dem. – Athenes.

8591 (1956): [Φρειδερικη] / Parma CL.Ein Herz Furdas Volk. – Munchen.

3615 (1958): Greek Women throughout the ages / Kapsambelis, Pothoula. – Pretoria.

8837 [19–]: La mode Grecque.

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία