ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs, κτλ.)

Η συγκεκριμένη υπο-συλλογή περιέχει μικρό αριθμό τεκμηρίων

Μαγνητοταινίες (βιντεοκασέτες, κασέτες μαγνητοφώνου κτλ.)

Η συγκεκριμένη υπο-συλλογή περιέχει περίπου 215 μαγνητοταινίες

Το συγκεκριμένο αρχείο  βρίσκεται στην διαδικασία καταγραφής και έχει αρχίσει η ψηφιοποίησή του.

 1. Συνέδριο με θέμα: «Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 2-5/5/85. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1985. RAKS HC, ήχ. (1,2,3,4,5,6,7)
 2. Συνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και μέσα ενημέρωσης», Ζάππειο, 20-22/11/85. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1985. RAKS HC, ήχ. (8,9,10,11,12,13,14)
 3. Συνέδριο με θέμα: «Η γυναίκα στη δημόσια διοίκηση», 13-14-15/12/1984. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1984. RAKS HC, ήχ. (15,16,17,18,19,20)
 4. Γενική Γραμματεία Ισότητας για το Συνέδριο του ΟΗΕ στο Ζάππειο 23-27/1/89 Ολομέλεια. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1989. Eastman XHG, ήχ. (21,22)
 5. Γενική Γραμματεία Ισότητας για το Συνέδριο του ΟΗΕ στο Ζάππειο 23-27/1/89 Ολομέλεια. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1989. Eastman XHG, ήχ. (23,24,25)
 6. Γενική Γραμματεία Ισότητας για το Συνέδριο του ΟΗΕ στο Ζάππειο 23-27/1/89 Ομάδα Α΄. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1989. Eastman XHG, ήχ. (26,27)
 7. Γενική Γραμματεία Ισότητας για το Συνέδριο του ΟΗΕ στο Ζάππειο 23-27/1/89 Ομάδα Β΄. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., 1989. Eastman XHG, ήχ. (28,29,30)
 8. Τριήμερο πανελλαδικών εκδηλώσεων «Γραμμή Ισότητας», 14-15-16 Απριλίου 1989: Ζάππειο – Λήξη. FUJI, ήχ. (31)
 9. Τριήμερο πανελλαδικών εκδηλώσεων «Γραμμή Ισότητας», 14-15-16 Απριλίου 1989: Ζάππειο – Λήξη. FUJI SUPER HC, ήχ. (32)
 10. Τριήμερο πανελλαδικών εκδηλώσεων «Γραμμή Ισότητας», 14-15-16 Απριλίου 1989: Ζάππειο – Έναρξη. FUJI SUPER HC, ήχ. (33)
 11. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Χαιρετισμοί 8/12/88: Ι. Πανοπούλου, Ν. Πετρόπουλος, Ι. Κυριόπουλος. HC, ήχ. (34)
 12. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Συνέχεια 8/12/88: Πετροπούλου, M. Farrel, Ε. Μωραϊτης, Μ. Μαδιανός, B. Peterson. HC, ήχ. (35)
 13. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Συνέχεια 8/12/88: Peterson, Ε. Σκόδρα, Ερωτήσεις. HC, ήχ. (36)
 14. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». 9/12/88: K. Dean, Γ. Παπαδάτος, Μ. Φατούρου, N. Swenson. HC, ήχ. (37)
 15. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Συζήτηση 9/12/88: K. Peterson, Γ. Παπαδάτος, Μ. Φατούρου. HC, ήχ. (38)
 16. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». 9/12/88: Δ. Γιώργας, Κ. Σώκου, Χ. Αντωνοπούλου, Σ. Καρπαθίου, Γ. Κρέτσας. (39)
 17. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». 10/12/88: Ζ. Βασίλαρος, A. Vicente, L. Balbo Cleibing. HC, ήχ. (40)
 18. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Συνέχεια 10/12/88: Cleibing, Ε. Βαλάντζα, K. Toropainen, Συζήτηση. HC, ήχ. (41)
 19. Συνέδριο με θέμα: «Η σημερινή θέση της γυναίκας στην κοινωνία: Επιδράσεις στη σωματική και ψυχική υγεία». Συμπέρασμα 10/12/88. HC, ήχ. (42)
 20. Η συμμετοχή των γυναικών στη ζωή (Greece). WILCOX BULMER PRODUCTIONS LTD, 1989. MAXELL, 27 min., ήχ. (43)
 21. Η συμμετοχή των γυναικών στη ζωή (Greece). WILCOX BULMER PRODUCTIONS LTD, 1989. MAXELL, 27 min., ήχ. (44)
 22. Egalité home femme: Version Française. Conseil de l’Europe, 1986. FUJI H521 BR, ήχ. (45)
 23. Οικογένεια – Στερεότυπα: Γυναίκες Ηρακλείου Κρήτης Νo 1 (46)
 24. Οικογένεια – Στερεότυπα: Γυναίκες Ηρακλείου Κρήτης Νo 2 Copy (47)
 25. Γυναίκες της Χίου 3. VHS. (48,49)
 26. Γυναίκες στο Κεφαλόβρυσο. Copy 5 (50)
 27. Γυναίκες στο Κεφαλόβρυσο. (51)
 28. Γυναίκες στο Βασιλικό. Νο 6 Copy (52)
 29. Γυναίκες στο χωριό Βασιλικό. (53)
 30. Η γυναίκα στο χωριό Βασιλικό. Copy (54)
 31. Γυναίκες στα Αμπελάκια (Συνεταιρισμός). VHS (55)
 32. L’ impossible rêve. Γενική Γραμματεία Ισότητας (57)
 33. L’ impossible rêve. ΟΗΕ (58)
 34. Ταινία για Συμβούλιο Ευρώπης. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. Ήχ., έγχρ. (59)
 35. Γυναίκα και εξουσία: Σύντομο χρονικό. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. Ήχ. (60)
 36. Γυναίκα και εξουσία: Σύντομο χρονικό. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. Ήχ. (61)
 37. Marching to the equality: An animated film by D. Hantzopoulos. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. Ήχ., έγχρ. (62)
 38. Αναλφαβητισμός: Συνεντεύξεις με γυναίκες ενός χωριού. Ήχ., έγχρ. (63)
 39. Εκδηλώσεις για την ισότητα στα σχολεία. Ήχ., έγχρ. (64)
 40. Η γυναίκα στην αντίσταση. Ν.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. MAX E-60. Ήχ. (66)
 41. Βαδίζοντας για την ισότητα 1975-1985 Χατζοπούλου. KODAK XHG, ήχ. (67)
 42. Γυναίκα και εξουσία: Σύντομο χρονικό. Copy. Silver Shadow, ήχ. (69)
 43. Από τη γερμανική τηλεόραση «Συνεταιρισμοί Χίου» Original. E-180 KODAK, ήχ. (70)
 44. Γερμανική τηλεόραση: Γυναικεία Φιλία στο «Σαν αδελφές». Heidelberg: Feature film studio, ZDF, 1985. FUJI SUPER HC, 30 min., ήχ. (71)
 45. Έκθεση Γλυπτικής: Εκδήλωση της Γ.Γ.Ι.. Ήχ. (72)
 46. Σας ερωτώ κ. Υπουργέ. Αθήνα, 1988. SILVER SHADOW, ήχ., έγχρ. (73)
 47. Οι σχέσεις σήμερα (Α. Ηλιοπούλου ΕΤ2). Αθήνα, 1988). SILVER SHADOW, ήχ., έγχρ. (74)
 48. Σας ερωτώ κ. Υπουργέ. Αθήνα, 1988. SILVER SHADOW, ήχ., έγχρ. (75)
 49. Europe 1 + pour les femmes: Women Partn. TELCIPRO, 30 min., ήχ., έγχρ. (76)
 50. Γενική Γραμματεία Ισότητας: Video για Συμβούλιο Ευρώπης, Ελλάς. FUJI SUPER HC (77)
 51. Ισότητα των δύο φύλων: Σποτς για την τηλεόραση. MAXELL HCX, ήχ., έγχρ. (78)
 52. Συμβούλιο ισότητας: Κινούμενα σχέδια 1975-1985: Αγγλική κόπια. KODAK HC, ήχ. (79)
 53. 10΄ από 5 συνέδρια του Συμβουλίου Ισότητας. KODAK XHC (80)
 54. Γ.Γ.Ι. Γυναίκα και αλλαγή. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. CNG 15 min., ήχ. έγχρ. (81)
 55. Η γυναίκα της υπαίθρου. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. CNG, 22 min., ήχ., έγχρ. (82)
 56. Η γυναίκα στην τηλεόραση. Αθήνα: Γ.Γ.Ι., [χ.χ.]. CNG 29 min., ήχ. έγχρ. (83)
 57. «INGER» (English language). WHO/ EURO. 3M Scoteh, 22 min., ήχ. έγχρ. (84)
 58. Γερμανική ταινία. Θέματα: Βρεφοκόμος, Εργοδηγός. RAKS HC, ήχ., έγχρ. (85)
 59. Τελικό + Spots. Αθήνα: ΕΤ1, [χ.χ.]. SONY BR, ήχ., έγχρ. (86)
 60. Πάτμος 900 χρόνια. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, 1988. ΒΕΤΤΑ, ήχ., έχγρ. (87)
 61. Petra. Heidelberg: Feature film studio, 1986. BETA, 20 min., ήχ., έγχρ. (88)
 62. Déclaration de Madame Christanthi Laiou- Antoniou, Secrétaire genérale du Secrétariat Genéral pour l’ Egalité des sexes.Strasbourg: Council of Europe, 1986. BETACAM, ήχ., έγχρ. (89)
 63. Message from women & video in Japan. Tokyo: Naritanishi Sugianami, 1977-78. Μήτρα FUJI, 15 min., ήχ., έχγρ. (90)
 64. Equal opportunities. Brussels: Video Promotion, 1984. Μήτρα FUJI KCA-RD 14 min.50 sec., ήχ., έχγρ. (91)
 65. Εκδήλωση για H. Hootsman, Πανεπιστήμιο Αθήνας 2/2/1988. Αθήνα, 1988. POLAROID, ήχ., έγχρ. (92)
 66. Έκθεση Γλυπτικής: εκδήλωση της Γ.Γ.Ι. SILVER SHADOW, έγχρ. (93)
 67. Γ.Γ.Ι. Γυναίκες Υπαίθρου. Κόπια CNG, 21 min. (95)
 68. Γενική Γραμματεία Ισότητας: α) Διαφημίσεις (ΕΡΤ1), β) Η γυναίκα στην τηλεόραση. RAKS (CNG), 31 min. (96)
 69. Σας ερωτώ κ. Υπουργέ: Ειδικά θέματα Γενικής Γραμματέως Ισότητας κ. Χρυσάνθης (Σου). Λαΐου- Αντωνίου. KONICA, ήχ. (97)
 70. Επίσκεψη Γενικής Γραμματέως Ισότητας σε σχολείο της Γουμένισσας. CNG (98)
 71. Εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Τερψιθέας 23/3/88 (99)
 72. Project women by Michele Trimarchi and Luciana Luisa Papeschi; directed by Mavrizio Amici. VHS (100)
 73. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Σύνταξη. HB MASTER (μήτρα), 10 min 15 sec (101)
 74. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Αναλφαβητισμός. HB MASTER (μήτρα), 12 min 11 sec (102)
 75. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Μετανάστευση. HB MASTER (μήτρα), 12 min (103)
 76. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Μαστόρισσες και Κέντρα Υγείας. HB MASTER (μήτρα), 16 min (104)
 77. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Γυναικείος Συνεταιρισμός Αμπελάκια. HB MASTER (μήτρα), 12 min 3 sec, Pal, colour, sound (105)
 78. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Γυναίκες Ηρακλείου. HB MASTER (μήτρα), 20 min 30 sec (106)
 79. Γενική Γραμματεία Ισότητας. L’impossible rêve. HB MASTER (μήτρα), 9 min. (107)
 80. Γενική Γραμματεία Ισότητας. Αγροτουρισμός. HB MASTER (μήτρα), 16 min 30 sec. (108)
 81. Μια ταινία για εκπαίδευση και απασχόληση των νέων. SILVER SHADOW, ήχ., έγχρ. (109)
 82. Women in partnership. FUJI, ήχ., έγχρ. (110)
 83. Συνέδριο οικιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, 25-27 Οκτωβρίου 1990. (111-114)

Slides / Φωτογραφίες κτλ.

Η συγκεκριμένη υπο-συλλογή περιέχει περίπου 220 slides

Το συγκεκριμένο αρχείο έχει ψηφιοποιηθεί και βρίσκεται στην διαδικασία καταγραφής. Παρακάτω παρουσιάζεται μικρό μέρος των ψηφιοποιημένων αυτών τεκμηρίων.

image
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake/
https://isotita.gr//
# B587A4
style1
paged
Loading posts...
/var/www/vhosts/w6506.syzefxis2/isotita.gr/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
https://isotita.gr/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
on
off
el

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Παρατηρητήριο Ισότητας Ποσόστωση σε Συμβούλια Νομοθεσία