Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού 2023

Η εβδομάδα 1-7 Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού», φόρος τιμής στη Διακήρυξη Innocenti της 1ης Αυγούστου 1990 στη Φλωρεντία, όπου εκπρόσωποι Κρατών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της UNICEF και άλλων οργανώσεων δεσμεύτηκαν για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του θηλασμού (σχετικός σύνδεσμος με το κείμενο της Διακήρυξης, η οποία υιοθετήθηκε εκ νέου από την αναθεωρημένη Διακήρυξη Innocenti 2005: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/declaration_eng_p.pdf).

Η «Παγκόσμια Συμμαχία Δράσης για τον Μητρικό Θηλασμό (World Alliance for Breastfeeding Action – WABA)» είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο ιδιωτών και οργανισμών για την προστασία, την προώθηση και την υποστήριξη του μητρικού θηλασμού σε όλο τον κόσμο. Ετησίως, η WABA συντονίζει και οργανώνει την «Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού», ενώ από το 2016 η σχετική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης έχει εναρμονιστεί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η WABA συμβουλεύει τη UNICEF και ως μη κυβερνητική οργάνωση αποτελεί ειδικό σύμβουλο του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ.

Επισημαίνεται ότι η αντίστοιχη «Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού» για την Κύπρο είναι η περίοδος 1-7 Οκτωβρίου και για την Ελλάδα είναι η περίοδος 1-7 Νοεμβρίου.

Το σύνθημα για τη φετινή χρονιά είναι το ακόλουθο: «Ενθαρρύνουμε τον Θηλασμό: Κάνουμε τη διαφορά για εργαζόμενους γονείς» – “Enabling Breastfeeding: Making a difference for working parents”.

H ΠΕΘ2023/#WBW2023 εστιάζει στον θηλασμό και στην απασχόληση/εργασία, δηλαδή στον αντίκτυπο της άδειας με αποδοχές, της υποστήριξης στο χώρο εργασίας και των αναδυόμενων γονικών προτύπων στον θηλασμό, μέσα από το πρίσμα των ίδιων των γονέων, με σκοπό την ενδυνάμωση των οικογενειών και τη διατήρηση φιλικού προς τον θηλασμό κλίματος στην εργασιακή ζωή μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τη WABA, η πανδημία COVID-19 επηρέασε αρνητικά τις γυναίκες που κυοφορούσαν: αφενός αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεργίας και απώλειας μέσων διαβίωσης και αφετέρου διακόπτοντας την πρόσβαση σε υποστήριξη προγεννητική, μεταγεννητική και στην περαιτέρω υποστήριξη του θηλασμού, καθώς και την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Σχετικό κατατοπιστικό υλικό για το θέμα έχει αναρτηθεί στους επικαιροποιημένους ιστότοπους των κάτωθι φορέων:

1) WABA: https://worldbreastfeedingweek.org/ (κυρίως στην αγγλική γλώσσα)

2) «Σύνδεσμος Θηλασμού Ελλάδος», υπεύθυνος φορέας επικοινωνίας σε Ελλάδα και Κύπρο για λογαριασμό της WABA με καταστατική έδρα τη Θεσσαλονίκη: http://www.lllgreece.org/.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Α.Δ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Υγεία» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Comments are closed.